Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
 • Statystyki
 • Strona SEW: 12 595 568
 • BIS: 7 020 505

 

Nagroda Przeglądu Wschodniego

 

Przyznawana przez "Przegląd Wschodni” nagroda cieszy się prestiżem wśród osób zajmujących się tematyką wschodnią. Z każdym rokiem możemy odnotować rosnące zainteresowanie autorów oraz wydawnictw krajowych i zagranicznych. Pośród laureatów możemy odnaleźć osoby zajmującymi się różnymi dziedzinami nauki: historii, prawa, politologii lub etnologii. Należy podkreślić międzynarodowy charakter Nagrody, która już została przyznana publicystom z Białorusi, Francji, Niemiec, Litwy, Rosji, Szwecji, Ukrainy oraz USA. Wyróżnione przez jury prace cechuje nowatorstwo podejmowanych problemów oraz ich aktualne znaczenie dla życia publicznego.

 

Laureaci Nagrody Przeglądu Wschodniego 1993-2011

 • 1993
  • Nagroda Krajowa: Stanisław Nicieja, Edmund Małachowicz
 • 1994
  • Nagroda Zagraniczna: Daniel Beauvois, Władimir Djakow
  • Nagroda Krajowa: Piotr Eberhardt, Andrzej Nowak
 • 1995
  • Nagroda Zagraniczna: Bohdan Osadczuk
  • Nagroda Krajowa: Jan K. Ostrowski, Jerzy T. Petrus
  • Nagroda Specjalna: Roman Aftanazy
 • 1996
  • Nagroda Zagraniczna: Jewgenij Gorelik
  • Nagroda Krajowa: Andrzej Pepłoński
  • Nagroda Specjalna: Natalia Lebiediewa
 • 1997
  • Nagroda Zagraniczna: Natalia Jakowenko, Jarosław Hrycak
  • Nagroda Krajowa: Leszek Zasztowt, Kazimierz Krajewski
  • Nagroda Specjalna: Roman Dzwonkowski, Norman Davies
 • 1998
  • Nagroda Krajowa: Barbara Stoczewska, Leon Popek
  • Nagroda w kategorii publicystyki: Andrzej Grajewski
  • Nagroda Specjalna: Jerzy Kłoczowski
 • 1999
  • Nagroda Zagraniczna: Leonid Gorizontow
  • Nagroda Krajowa: Piotr Paszkiewicz, Grzegorz Motyka
  • Nagroda Specjalna: Antoni Kuczyński
 • 2000
  • Nagroda Krajowa: Jan Jacek Bruski, Władysław i Ewa Siemaszko
  • Nagroda Specjalna: Wiktoria Śliwowska
 • 2001
  • Nagroda Zagraniczna: Hienadź Sahanowicz i Zachar Szybieka
  • Wyróżnienie Zagraniczne: Anatolij Kułagin, Elena Gribanowa
  • Nagroda Krajowa: Zbigniew Karpus
  • Nagroda Specjalna: Piotr Łossowski
 • 2002
  • Nagroda Zagraniczna: Leonid Zaszkilniak i Mykoła Krykun
  • Nagroda Krajowa: ks. Michał Janocha, Paweł Piotr Wieczorkiewicz
  • Nagroda Specjalna: Władysław Łatysz
 • 2003
  • Nagroda Zagraniczna: Egidijus Aleksandravicius i Antanas Kulakauskas, Timothy Snyder
  • Nagroda Krajowa: Sławomir Dębski, Ola Hnatiuk, Maciej Matwijów
  • Nagroda Specjalna: Robert Conquest
 • 2004
  • Nagroda Zagraniczna: Anne Applebaum ("Gulag: a history"), Lynne Olson i Stanley Cloud
  • Nagroda Krajowa: Irena Kadulska, Emilian Wiszka
  • Nagroda Specjalna: Andrzej Walicki
  • Nagroda w kategorii Edycja Źródeł: Aldona Prasmantaite, Bogumiła Berdychowska
 • 2005
  • Nagroda Krajowa: Tadeusz Epsztein, Grzegorz Hryciuk, Włodzimierz Mędrzecki, Jerzy Rohoziński
  • Nagroda Specjalna: Richard Pipes
 • 2006
  • Nagroda Zagraniczna: Władysław Duczko, Mathias Niendorf
  • Nagroda Krajowa: Bogdan Gancarz, Maria Kałamajska-Saeed
  • Nagroda w kategorii Edycja Źródeł: Urszula Paszkiewicz
  • Nagroda Specjalna: Władysław A. Serczyk
 • 2007
  • Nagroda Krajowa: Tomasz Kempa, Włodzimierz Osadczy, Tomasz Stryjek, Rafał Wnuk
  • Nagroda w kategorii Edycja Źródeł: Edmundas Rimsa
  • Magroda w kategorii Upowszechnianie Wiedzy o Wschodzie: Grzegorz Mazur, Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski
  • Nagroda Specjalna Jubileszowa: Zbigniew Wójcik
 • 2008
  • Nagroda Zagraniczna: Stanisław Kulczycki
  • Nagroda Krajowa: Anna Barańska, Joanna Schiller
  • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Henryka Ilgiewicz, Krzysztof Zajas
  • Nagroda Specjalna: Zbigniew J. Wójcik
 • 2009
  • Nagroda Zagraniczna: Georges Mamoulia
  • Nagroda Krajowa: Elżbieta Orman, Roman Jurkowski
  • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Andrzej Furier, Mariusz Korzeniowski
  • Nagroda w kategorii Popularyzacja Problematyki Wschodniej: Wojciech Zajączkowski
  • Nagroda Specjalna: Andrzej Rachuba
 • 2010
  • Nagroda Zagraniczna: Anatol Wialiki
  • Nagroda Krajowa: Joanna Wolańska
  • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Bolesław Szostakowicz
  • Nagroda Specjalna: Michał Łesiów
 • 2011
  • Nagroda Zagraniczna: Rudolf Pichoja
  • Nagroda Krajowa: Arkadiusz Janicki, Łukasz Adamski
  • Nagroda Specjalna: Wojciech Materski
 • 2012
  • Nagroda Zagraniczna: (ex aequo) Swietłana Mulina, Wasyl Haniewicz
  • Nagroda Krajowa: Anna Engelking
  • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Helena Krasowska
  • Nagroda w kategorii Popularyzacja Problematyki Wschodniej: Agnieszka Biedrzycka
  • Nagroda Specjalna: (ex aequo) Stanisław Alexandrowicz, Jerzy Kowalczyk
 • 2013
  • Nagroda Zagraniczna: David Frick
  • Nagroda Krajowa: Agnieszka Jankowska-Marzec
  • Nagroda w kategorii Dzieje Polaków na Wschodzie: Tamara Smirnowa
  • Nagroda Specjalna: Henryk Wisner
 • 2014    
  • Nagroda Krajowa: Irena Borowik
  • Nagroda Zagraniczna: Natalia Starczenko, Joerg Baberowski
  • Nagroda w kategroii: Dzieje Polaków na Wshodzie: Mikołaj Iwanow
  • Nagroda w kategroii:Edycja źródeł: Jerzy Gaul, Maria Wardzyńska
  • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Bohdan Urbankowski
  • Nagroda specjalna: Roman Duda
  •  

Laureaci Nagrody Przeglądu Wschodniego im. Aleksandra Gieysztora

 • Marek Karp (2000)
 • Adolf Juzwenko (2001)
 • Bohdan Cywiński (2002)
 • Piotr Stefan Wandycz (2003)
 • Jerzy Pomianowski (2004)
 • Adam Maldzis (2005)
 • Alfredas Bumblauskas (2006)
 • Stanisław Stępień (2007)
 • Anatol Hryckiewicz (2007)
 • Władysław Findeisen (2008)
 • Adam Zamoyski (2009)
 • Longin Tomaszewski (2010)
 • pośmiertnie: Andrzej Przewoźnik (2011)
 • nie przyznano (2012)
 • Witold Kieżun (2013)
 • Janusz Smaza (2014)