Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 628 097
  • BIS: 7 039 122

 

ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 2133, II p.
tel. 022 55 40 723
wydawnictwa.studium@uw.edu.pl


 

BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS. Tom, który otworzył nową serię, to praca Romana Jurkowskiego „Ziemiaństwo polskie Kresów Północno-Wschodnich 1864–1904” (t. XXI – Studia/Monografie). Kolejne pozycje wydawane są w trzech działach: I. Studia, II. Fontes, III. Didactica. 

Dotychczas ukazały się :

-  „Dzienniki 1930–1936” ks. Bronisława Żongołłowicza (t. XXII – fontes),

-  „Raport z badań. Kijów, grudzień 2004” (t. XXIII – didactica 1),

- Marek Śliwiński „Analiza porównawcza systemów politycznych” , t.1 – Drogi do  współczesności” (t. XXIV – didactica 2),

- Piotr Ebarhardt  „Political migrations in Poland” (t. XXV – didactica 3),

- "Warsaw East European Conference 2007, Democracy vs. Authoritarianism”. Abstracts (t. XXVIII – parva 2).

Najnowsze publikacje tej serii to :

- Dariusz Maciak “Próba porozumienia polsko-ukraińskiego w Galicji w latach 1888-1895” (t.  XXVI – studia 2)

- Leszek Zasztowt  „Europa Środkowo-Wschodnia a Rosja XIX-XX w. W kręgu edukacji i polityki” (t. XXVII – studia 3)

- Marek Śliwiński „Analiza porównawcza systemów politycznych”, t.2 – Rewolucje i  pobojowiska” (t. XXIX – didactica 4)

A także niedawno wydany tom źródeł o Wilnie „Wilnianie. Żywoty siedemnastowieczne”, opracowany przez Davida Fricka z Berkeley.