Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 628 019
  • BIS: 7 039 071

 

Polsko-Ukraiński Dom Spotkań Młodzieży Akademickiej

 

Koncepcja uruchomienia Polsko-Ukraińskiego Domu Spotkań Młodzieży Akademickiej oraz Schroniska na Górze Pop Iwan w Czarnohorze powstała w wyniku wspólnej idei Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Iwanofrankiwsku. Sprawa ta, była już poruszana podczas spotkania Prezydentów Polski i Ukrainy w Lipcu 2007 r. i spotkała się z ich życzliwych przyjęciem.
Kwestia kompleksu konferencyjno-dydaktyczno-hotelowego w dawnym Obserwatorium Astronomicznym jest także znana i popierana przez Ambasadę Ukrainy w Polsce. Pertraktacje w tej sprawie z Ambasadorem Ukrainy w Polsce prowadził Ihor Cependa, obecny prorektor Uniwersytetu w Iwanofrankiwsku, czego efektem było skierowanie popierającego pisma do Kancelarii Prezydenta Wiktora Juszczenki.
Na górze Pop Iwan w masywie Czarnohory na Ukrainie znajdują się ruiny Obserwatorium Meteorologiczno-Astronomicznego im. Józefa Piłsudskiego. Obserwatorium zostało wzniesione na wysokości 2022 m n.p.m., a jego budowa trwała dwa lata. Uroczyste poświęcenie i oficjalne otwarcie odbyło się 29 lipca 1938 r. Obiekt miał służyć przez następne lata Państwowemu Instytutowi Meteorologicznemu, prowadząc obserwacje meteorologiczne głównie dla celów lotnictwa. Budowla stanowiła filię Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a także siedzibę polskiej straży granicznej.
W końcu września 1939 r. budynek obserwatorium został przejęty przez władze sowieckie i do wybuchu wojny z Niemcami służył jako stacja meteorologiczna. Władze niemieckie przekazały budynek wojskom węgierskim, które stacjonowały tu do końca 1941 r. Potem obiekt został opuszczony. Przez następne lata okoliczna ludność rozszabrowywała wyposażenie, a sam budynek, chociaż nie zniszczony działaniami wojennymi, popadł w ruinę.
W połowie lat 90-tych przeprowadzono na terenie obserwatorium kontrolę stanu technicznego przez ekipę, skierowaną tam przez Departament ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Studium Europy Wschodniej z racji bliskiej współpracy z Uniwersytetem w Iwanofrankiwsku otrzymało od władz Uniwersytetu Warszawskiego pełnomocnictwo w realizowaniu wspólnych planów zagospodarowania ruin na Popie Iwanie.
Dom spotkań, z pełnią wyposażenia współczesnego, miałby charakter dydaktyczno-konferencyjny i mógłby pełnić swe funkcje cały rok, działając również jako obiekt hotelowy. Natomiast schronisko zostałoby przystosowane do współczesnych wymagań turystyki górskiej i miałoby stworzyć symboliczny punkt górskich wypraw studentów z Polski i Ukrainy