Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Zaloguj się do USOSweb Kampusu Centralnego
 
 
 
 
 
  • Statystyki
  • Strona SEW: 12 595 437
  • BIS: 7 020 489

Struktura

 

Dyrektorem Studium Europy Wschodniej od 1992 roku jest Jan Malicki.

Jan Malicki – ur. w 1958 r. w Dębach Szlacheckich – Żerominie. Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy o etosie rycerskim w Polsce pod opieką naukową prof. Aleksandra Gieysztora, a także studia uzupełniające na kierunku filologia klasyczna na UW. Głównym nurtem jego zainteresowań naukowych i zawodowych jest historia badań sowietologicznych i wschodnich, procesy przemian w Europie Wschodniej, ich tło, korzenie i uwarunkowania historyczne oraz szczególnie problemy narodowościowe regionu. Pracownik naukowy i kierownik Studium Europy Wschodniej przy Wydziale Orientalistycznym UW. Członek pierwszej podziemnej i późniejszych redakcji „Obozu”; założyciel i kierownik podziemnego Instytutu Europy Wschodniej; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Wschodni”; współzałożyciel; założyciel i redaktor międzynarodowej serii wydawniczej „Bibliografia Europy Wschodniej: Polska – Litwa – Białoruś – Ukraina – Rosja”; autor programu i kierownik „Studiów Wschodnich”, prowadzonych w Studium Europy Wschodniej. W latach 1980-89 był uczestnikiem i organizatorem wielu przedsięwzięć niezależnych i podziemnych; w 1985 r. więzień polityczny. Wyróżniony nagrodą im. Adolfa Bocheńskiego (wespół z Jerzym Turowiczem), nagrodą Fundacji Józefa Piłsudskiego – Nagrodą Historyczną im. Jerzego Łojka, Medalem im. Ivane Javahiszwili Tbiliskiego Uniwersytetu Państwowego oraz Krzyżem Rycerskim Orderu Zasług Litwy.

 

Struktura Wewnętrzna Studium

Studium jest podzielone na „Seminaria”, przede wszystkim wg obszarów geograficznych:

 - Seminarium ULB

 - Seminarium Europy Środkowej

 - Seminarium Bałkańskie

 - Seminarium Azji Centralnej

 - Seminarium Kaukaskie

 - Seminarium Rosyjskie

 - Seminarium Polityki Zagranicznej

 

Właśnie do współpracy w ramach Seminariów przygotowywani są wedle zainteresowań i tematyki prowadzonych zajęć poszczególni pracownicy naukowi i doktoranci, tworząc w ten sposób zespoły naukowe.